Voorpagina

voorpagina aangepast
voorpagina aangepast

Welkom

Fijn dat u een bezoek brengt aan de website van Huisgemeente De Schoof uit Hoogeveen. Middels deze website wordt u voorzien van antwoorden op vragen waarvoor wij staan en wat wij geloven. Heeft u een specifieke vraag of wilt u verder praten over één van de onderstaande onderwerpen? Neem gerust contact met ons op.

De Schoof

De Schoof noemen we ons, naar het centrale adres van samenkomst.

Onderwijs

De Bijbel staat centraal in het onderwijs. Wij houden van de Bijbel als het Woord van de levende God, zijn naam is JHWH.

Evangelisatie

Dankbaarheid: We zijn enthousiaste mensen, vol van de Geest van de Here Jezus.

Herderlijke zorg

Pastorale zorgverlening: Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit wordt bevorderd, door het verlenen van zorg.

Geschiedenis

Historisch bewustzijn en perspectief: Wij hebben groot respect voor Christenen die er durven te zijn met Christus.

Cultuur

Eén van de laatste en meest recente grote opwekkings-stromingen in de opwekkings-beweging is die onder de hippies.

Kerk

Traditie: We willen kerktraditie graag tegen het licht van het Woord houden.

Wetenschap

Perspectiefverbreding Nieuwe perspectieven bieden aan onszelf en aan de samenleving.

Activiteitencalender
Apr'24
Deurcollecte Hoogeveen In de week van maandag 29 april t/m zaterdag 4 mei is de jaarlijkse deurcollecte in de gemeente Hoogeveen.
Contact
De Schoof 13
7908 NS Hoogeveen