Cultuur

cultuurbanner
cultuurbanner

Cultuur

Jongerenbewegingen

Eén van de laatste en meest recente grote opwekkingsstromingen in de opwekkingsbeweging is die onder de hippies. De kennis daarvan beschouwen wij als van wezenlijke waarde voor de opbouw van Gods kerk ook vandaag, omdat jongerenculturen van grote invloed zijn op de samenleving in heden en toekomst. Het is jammer dat vele aanvankelijk moedige hippies, zich zonder meer hebben laten voegen binnen de evangelische stromingen. Binnen de muziekcultuur van jongerenbewegingen bevinden zich artiesten die in hun hoogtijdagen de wereld hebben veranderd met de gezongen boodschap die zij hebben uitgedragen. Veelal noemden ze zichzelf geen christen. Maar om wat ze deden zijn ze dankbaar onderwerp van onze interesse geworden. Hetzelfde geldt voor kunst en cultuur in de meest brede zin.

Kunst

Zo hebben we als kerkelijke groep gezamenlijk bezoeken aan musea gebracht om de profetische boodschap te herkennen in het werk van kunstenaars die bekend zijn over de wereld. We zijn tot de conclusie gekomen dat in elke artiest 

een profeet van Jahweh huist, soms ook tegen het geloof van de artiest in. Het non-conformisme van de artiest vinden wij ook terug bij Jezus. Wij hebben grote waardering gekregen voor Van Gogh om zijn drijfveren. James Ensor leerde ons in de 19e eeuw hoe hij keek naar de macht van de kerk en de schijnheiligheid een triestheid van de maskers dragende (maskerdragende mens / enkelvoud en aan elkaar) mens. We genieten van de vriendschap die zich onder ons heeft ontwikkeld voor de persoon en het werk van Maureen Knobben te (in) Ootmarsum. We stellen met elkaar vast, dat kunstenaars zelfs – soms zonder het te weten – werken met Bijbelse symboliek. Zodoende weten we dat Jahweh aan de mens als hoogste gave de creativiteit heeft gegeven die Hij in de geest van elke mens heeft gelegd, als het begin van zijn kunnen. De stelling moet bij dit alles zijn, dat het Woord van God niet alleen tot inspiratie en bevlogenheid leidt, maar ook vooral daarnaast een nieuwe Bijbelse cultuur schept. De Bijbel biedt mensen (nieuw) perspectief en opent de weg naar God. Zodra de traditie en de cultuur van de kerk dat niet meer doen, moeten we binnen de verruimende grenzen van het levende Woord nadenken over nieuw beleid en dat toepassen. Desnoods buiten de traditie van de kerk.

Activiteitencalender
Juli'24
Deurcollecte De Wolden In de week van maandag 1 t/m zaterdag 6 juli is de jaarlijkse deurcollecte in de gemeente De Wolden.
Contact
De Schoof 13
7908 NS Hoogeveen