De Dorsvloer

bannerdedorsvloer
bannerdedorsvloer

De Dorsvloer

Naam van de instelling:
Stichting de Dorsvloer

RSIN/fiscaal nummer:
857115868

Kamer van Koophandel:
67660193

Contactgegevens:
Stichting de Dorsvloer
De Schoof 13
7908 NS Hoogeveen

Bankrekeningnummer: NL06 RABO 0315894415

Email: stichtingdedorsvloer@gmail.com

Doelstelling:
Het verlenen van financiële ondersteuning ten behoeve van de Andreas Manna Stichting (AMS) te Hoogeveen, welke ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41020189. Het doel van de AMS is het verlenen van hulp aan straat-, zwerf- en weeskinderen in Kenia en Oeganda. De AMS heeft geen overheadkosten en werkt uitsluitend met vrijwilligers, zowel in Nederland als ook in Afrika. Ook Stichting de Dorsvloer werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Beleidsplan:
Om het doel van de stichting te verwezenlijken organiseert Stichting de Dorsvloer diverse vormen van fondswervingsacties.

Voor het beleidsplan zie: Beleidsplan Stichting de Dorsvloer

Bestuurssamenstelling:

Een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Namen van de bestuurders:
Dhr. E.H. Schutte, voorzitter
Mevr. K.H.J. Prins, secretaris
Mevr. A. den Haan, penningmeester

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur en de vrijwillige medewerkers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Omdat de stichting per 1 januari 2017 is opgericht, wordt het verslag over 2017 in 2018 gepubliceerd.

Financiële verantwoording:
In de bijlagen hieronder treft u de jaarrekeningen aan.

Activiteiten van Stichting de Dorsvloer:
Leden van CHE De Schoof betalen maandelijks € 100,- aan Stichting De Dorsvloer. Deze stichting maakt het mogelijk om een lening aan de Andreas Manna Stichting te verstrekken zodat schoolgelden in Kenia gewoon doorbetaald kunnen worden en tegelijkertijd vertragingen in de opbouw van het project in Oeganda worden voorkomen.

Activiteitencalender
Juli'24
Deurcollecte De Wolden In de week van maandag 1 t/m zaterdag 6 juli is de jaarlijkse deurcollecte in de gemeente De Wolden.
Contact
De Schoof 13
7908 NS Hoogeveen