De Schoof

bannerdeschoof
bannerdeschoof

De Schoof

Wie of Wat is De Schoof (niet)? De Schoof noemen we ons, naar het centrale adres van samenkomst. Als Jozef droomt, staat daarover ook geschreven: Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld – daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan” (Genesis 37:7). Jozef is een voorafspiegeling van de Christus. Zijn schoof blijft overeind staan, de andere moeten buigen of vallen om. Een droom, of werkelijkheid? Wij menen dat als we bereid zijn om veldwerkers te zijn, en onze kerk is gebouwd naar het model van Jozefs schoof, deze overeind blijft staan. Ook op de dag dat andere schoven omvallen, prijsgegeven aan het vuur.

Geen gebouw

De Schoof is een huisgemeente, ook wel huiskerk genoemd. Dit betekent dat we geen kerkgebouwen bouwen, maar samenkomen in de huizen. Dat is een bewuste keus. Want het Woord van Christus leert nergens dat Jahweh behoefte heeft aan een gebouw voor samenkomst. Integendeel.

Hij heeft de eerste christenen vanaf het begin in kleine groepen samengebracht in de huizen. Niet in de gebouwen, maar in de huizen van de armen voelt Christus Zich welkom. Door één of meerdere huisgemeenten te vormen naar het aloude Bijbelse principe, stellen wij onszelf maximaal in staat te doen wat Christus ons opdraagt: de ontferming voor de medemens in nood. Dat zijn de arme, de weduwe, de wees en de vreemdeling.

Hijzelf en Zijn profeten spreken ervan dat Hij bij Zijn terugkomst de systemen van de, in de afgelopen zeventienhonderd jaar ontstane kerk (het grote huis) en die van het systeem van synagoge en tempeldienst (het kleine huis) zal vernietigen, omdat Hij Zijn bruid daaruit haalt.

Terwijl Hij dat doet zal Hij haar terugbrengen in kleine groepen in de huizen. De systemen van grote en kleine denominaties vervallen, gebouwen worden overbodig en gesloten. Want de bruid van Christus is een kerk voor de armen.

De tienden (financiële middelen) zijn volledig bestemd voor de armen. Niet voor gebouwen en architectonische hoogstandjes. Ook niet voor de betaalde voorganger of andere betaalde kerkelijk medewerkers. Bij Christus’ komst gaat de begroting van zijn kerk er dus geheel anders uitzien. Daarom kennen wij geen betaalde medewerkers en willen we alleen in de huizen samenkomen.

Christus geeft gratis en zonder tegeneisen Zijn genade aan alle mensen die het willen aannemen. Zoals de profeet zegt: Komt koopt zonder geld, zonder prijs wijn en melk… Daarnaast wil Christus dat er zorg gegeven wordt aan de mensen in Zijn kerk, waarom Hij een uitgesproken voorkeur heeft voor kleine groepen. Hij spreekt zelfs van twee of drie, maar laat zien dat twaalf mensen in Zijn ogen een “megakerk” is. Want één voorganger heeft zijn handen vol aan de zorg voor twaalf.

Huiskerk CHE De Schoof is een groep volwassen enthousiaste Hoogeveense mensen (en daarbij nog een paar jonge kinderen) die sinds 1 januari 2006 een huisgemeente vormen. Sinds eind 2012 werden in de huizen een tiental Iraakse asielzoekers opgevangen. Zij leefden met ons, als hebben ze altijd bij ons gewoond. Met hen werd samengekomen rondom het Woord van Christus. Want het Woord van Christus dringt erop aan om goed te zorgen voor de vreemdeling die in ons land verblijft. In Zijn kerk draait het immers om de zorg voor de weduwe, wees en de vreemdeling?

Activiteitencalender
Juli'24
Deurcollecte De Wolden In de week van maandag 1 t/m zaterdag 6 juli is de jaarlijkse deurcollecte in de gemeente De Wolden.
Contact
De Schoof 13
7908 NS Hoogeveen