Formulieren

voorpagina aangepast
voorpagina aangepast

Informatie Belastingdienst

Beleidsbepaling 

Samenvattend

De Charismatische  Huisgemeente Enthousia/De Schoof (CHE/De Schoof) wil een kerk zijn in de huizen van de leden. Er worden geen kerken gebouwd, maar het doel is om mensen op te bouwen door waarheidsgetrouw Bijbels onderwijs. De relatie met de geschiedenis van kerk en wereld, die met de wetenschap en met de kunst en cultuur, wordt van groot belang geacht voor een afgewogen Bijbels onderwijs. Dit onderwijs is gratis. De deelnemers aan deze huiskerk evangeliseren niet expliciet, maar streven het herstel na van de woorden van God, zoals die zijn vastgelegd in de Bijbelse geschriften. Het doel is niet slechts kennis op te doen, maar deze ook een weerslag te geven in de samenleving. Op basis daarvan zetten ze zich in de samenleving in voor mensen in noodsituaties. Dit kan in Nederland zijn, maar ook daarbuiten.

In het notarieel stuk voor de oprichting van een kerkgenootschap wordt beschreven, hoe CHE/De Schoof haar doelstelling organisatorisch beschouwd wil bereiken.


Beleidsplan (hoofdlijn)

Gebaseerd op de statuten van het kerkgenootschap worden volgens een vooraf vastgesteld jaarrooster diverse terugkerende activiteiten ingepland voor Bijbelstudie, pastorale zorg, fondswerving voor het zendingswerk van de Andreas Manna Stichting:

– Zondagse samenkomsten in de huizen;
– Meermaals per week samenkomen voor delen, gebed en/of (Bijbel)studie alsmede praktische zaken;
– Individuele pastorale en/of diaconale gesprekken;
– Jaarvergadering met financiële verantwoording;
– Activiteiten ten behoeve van de fondswerving van de Andreas Manna Stichting.

De besteding van binnenkomende gelden is elders op de website te vinden onder ‘Jaarrekening‘.

Aldus opgemaakt en vastgesteld voor de komende vijf jaren d.d. 7 december 2019

Activiteitenverslag 2020

Gebaseerd op de statuten van het kerkgenootschap én volgens het beleidsplan hebben ook in 2020 de diverse terugkerende activiteiten plaatsgevonden:

– Zondagse samenkomsten in de huizen;
– Meermaals per week samenkomen voor delen, gebed en/of (Bijbel)studie alsmede praktische zaken;
– Individuele pastorale en/of diaconale gesprekken;
– Jaarvergadering met financiële verantwoording;
– Activiteiten ten behoeve van de fondswerving van de Andreas Manna Stichting.

De besteding van in 2020 binnengekomen gelden is elders op de website te vinden onder ‘Jaarrekening‘.

Aldus opgemaakt en vastgesteld voor de komende vijf jaren d.d. 7 december 2019


Beloningsbeleid

CHE Hoogeveen leert uit de Bijbel dat het evangelie gratis is. Voor alle vormen van hulp en ondersteuning binnen de huisgemeente wordt geen beloning gevraagd en/of uitgekeerd. Onderwijs, zorg, pastoraat en diaconale hulp vinden plaats zonder enige beloning of vergoeding aan in deze activiteiten betrokken personen. Wel is het mogelijk dat een vergoeding wordt verstrekt voor kosten die iemand als vrijwilliger ten behoeve van de CHE maakt bij de voorbereiding en/of uitvoering van de eerdergenoemde activiteiten. Als een vrijwilliger afziet van beloning, kan deze bijdrage worden gezien als gift.

Aldus opgemaakt en vastgesteld voor de komende vijf jaren d.d. 7 december 2019


Juridische organisatie

CHE/De Schoof is een kerkgenootschap, notarieel opgericht bij statuut van 18 november 2009 (notarispraktijk Velema te Roden).

Vanwege belastingwetgeving werd aan het kerkgenootschap per 1 januari 2014 de ANBI-status verleend onder RSIN/fiscaal nummer: 821844295.

De CHE staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 01172139.

Colofon

Naamgeving
Formeel: Charismatische Huisgemeente Enthousia
Volksmond: De Schoof


Adres samenkomst
De Schoof 13

Postadres
Eddingtonlaan 4
7904 EE Hoogeveen


Kerkbestuur/dagelijks bestuur en opzicht

– Henk van der Vinne/algehele leiding, voorzitter
– Ineke Prins/secretaris
– Astrid den Haan/penningmeester


Medebestuur/algemeen bestuur/oudsten

– Eddy den Haan
– Gerja Kroezen
– Elise van Lienen
– Mariette Prins
– Eric Schutte
– Krista Schutte
– Wilma van der Vinne
– Hetty Wesseling
– Marissa Zantingh

Het opzicht ligt bij Henk & Wilma van der Vinne, Ineke Prins en Astrid den Haan. Daar ligt de eerste verantwoordelijkheid, zij vormen het dagelijks bestuur. Maar feitelijk beslissen de andere leden mee omdat ze worden beschouwd als profeten en presbyters. Zoals dat ook al in de kerk van Jeruzalem het geval was met de negen. Samen vormen we met elkaar het algemeen bestuur en wordt samen verantwoordelijkheid genomen voor belangrijke besluiten.


Zending, evangelisatie en diaconaat

– Andreas Manna Stichting: www.andreasmanna.org

– Vreemdelingenwerk CHE (zie verder op deze website).

Activiteitencalender
Juli'24
Deurcollecte De Wolden In de week van maandag 1 t/m zaterdag 6 juli is de jaarlijkse deurcollecte in de gemeente De Wolden.
Contact
De Schoof 13
7908 NS Hoogeveen